Vyberte stránku
Veronika Tomášová - Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období

Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861)

Krásná publikace s bohatým obrazovým doprovodem plasticky zachycuje život evangelíků na Těšínsku v letech 1781–1861

Veronika Tomášová vykonala velkou a záslužnou práci

Rukopis recenzovali prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., a prof. dr hab. Janusz Spyra.

{

Historický význam i specifický charakter těšínského protestantismu vyžaduje nové, čtenářsky přístupné zpracování, k němuž je kniha Veroniky Tomášové významným příspěvkem. Autorka se opřela o veškerou dosud existující, dílem ovšem již zastaralou a/nebo tematicky partikulární literaturu, jejíž pregnantní shrnutí doplnila vlastním archivním výzkumem, mj. v dlouho nepřístupném (polsko-)těšínském církevním archivu. Vznikla tak hodnotná výkladová syntéza obecných vývojových trendů, doplněná o „medailony“ konkrétních lokalit, postav či témat. [… ] Veronika Tomášová vykonala velkou a záslužnou práci.

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Sociologický ústav Akademie věd

Kniha má 332 stran a 92 obrázků

Kniha v šesti kapitolách popisuje zakládání nových sborů (Bielsko, Bystřice, Dolní Bludovice, Jaworze, Komorní Lhotka, Wisła, Ustroń, Goleszów, Drogomyśl a Stare Bielsko) a církevní správu.

Věnuje se také náboženskému životu, evangelickému školství a výchově dětí.

Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období - str. 12
Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období - str. 13

Kvalitní historické dílo, které zaujme i běžné čtenáře

{

Knihu paní Veroniky Tomášové „Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861)“ jsem si koupila, protože mě historie Těšínska zajímá a píše se v ní o našem sboru.                                                           

Bohatá fotografická výzdoba, podrobně  a přehledně zpracovaná historie, čtení o místech, která znám, mne zaujala  natolik, že jsem naprosto zapomněla na počáteční obavy, že kniha pro mne bude příliš odborná.                                                                                          

Popis vývoje evangelické víry v době toleranční, přehledné tabulky a  informace o sborech, školách, církevním životě mi přiblížil nelehkou situaci věřících na Těšínsku.  Zjistila jsem hodně věcí o lidech té doby – pro mne byly zajímavé  informace o pastorech. Kde jinde bych se mohla dočíst například o  pastoru  Kotschym,  sympatický mi svým přístupem k životu, založením spolku střídmosti i vztahem k zahradničení (mezi  prvními  na Těšínsku pěstoval rajčata a květák).                    

„Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861)“ nepatří mezi knihy, které bych si vzala do vlaku nebo do čekárny k lékaři na ukrácení dlouhé chvíle, přečetla a uložila do knihovny. 

Tato kniha je z těch, ke kterým se vracím, inspirovala mne  k návštěvě míst, o nichž jsem četla a je zdrojem informací, kdykoli se setkám s tématem historie evangelické církve ve Slezsku.

Podle mého mínění by si ji měl přečíst každý evangelík, aby věděl, z čeho jeho víra vyrostla a kdo se o to zasloužil. 

Za péči s jakou kniha vznikla,  za spoustu práce při shromažďování podkladů a hlavně za téma knihy – přiblížení historie evangelické církve na Těšínsku  patří Mgr. Tomášové poděkování.

Miroslava Olšáková, důchodkyně, členka sboru Havířov – Bludovice

Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období - str. 52
Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období - str. 53

Recenze vyšly v odborných historických časopisech

{

Je tedy nutné uvést, že kniha Veroniky Tomášové je zásadním příspěvkem k dějinám nejen slezské církve, ale také příspěvkem k historii evangelických církví na území někdejší monarchie a lze ji označit jako moderní monografii, v určitých ohledech za publikaci inspirativní.

 

Michal Severa

Folia Historica Bohemica 34/1, 2019, s. 178–180.

{

Publikace Veroniky Tomášové je velmi bohatě obrazově vybavena. Z velké části se jedná o  fotografie evangelických kostelů, ale také o  reprodukce obrazů pastorů, jejich rukopisů či pečetí. V závěru práce jsou vedle seznamu literatury, rejstříků a  cizojazyčných shrnutí připojeny i  přehledy počtů evangelíků na Těšínsku, seznamy superintendentů, seniorů a pastorů. Dílo je poměrně čtivé, dobře srozumitelné. 

Nakonec lze konstatovat, že Slezská církev evangelická a.v. možná brzy předběhne ostatní české a moravské denominace tím, že nabídne v přehledové ucelené řadě vhled do své minulosti a náboženské identity.

 

Ondřej Macek 

Český časopis historický 117, 2019, s. 818–820.

Kniha zachycuje životní osudy pastorů a dalších významných osobností, neopomíjí však ani prosté věřící.

Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období - str. 264
Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období - str. 265