Vyberte stránku

Obchodní podmínky

Mgr. Veronika Tomášová

IČ: 07015445

Sídlo: Soukenická 877/9, 702 00 Ostrava

E-mail: veronika@cilevedomacesta.cz

Telefon: +420 773 559 835

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku.

Nejsem plátce DPH.

Těší mě, že jste si ke spolupráci vybrali zrovna mě. Naše smluvní vztahy se budou řídit těmito podmínkami. Tyto podmínky platí pro všechny služby, které si u mě můžete objednat: copywriting, copyediting, video s copytipy, konzultace.

Prosím, vezměte na vědomí, že své služby poskytuji firmám, podnikatelům a dalším profesionálům, a nejsou tedy určené spotřebitelům.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Objednávka mých copyslužeb

1. Pokud máte zájem o spolupráci při psaní textů (copywriting, copyediting), nebo o jiné mé služby (konzultace, video s copytipy), můžete se mi ozvat prostřednictvím webového formuláře v sekci Kontakt, nebo mi napsat přímo na e-mail veronika@cilevedomacesta.cz.

2. Vaše poptávka je nezávazná a na jejím základě mezi námi nevzniká žádný smluvní vztah. Jakmile dostanu vaši zprávu, budu vás informovat o podrobnostech, týkajících se dané služby, zejména o volných termínech, obsahu a odměně za poskytnutou službu. Smluvní vztah mezi námi vznikne až poté, co si vzájemně písemně odsouhlasíme podmínky a průběh dané spolupráce.

3. Na dohodnuté služby vystavuji zálohovou fakturu, která může být až do výše 100 % dohodnuté odměny. Pokud záloha není z vaší strany uhrazena, nemám povinnost na zakázce začít pracovat a nejsem v tzv. prodlení.

4. V průběhu spolupráce se mohou objevit nové skutečnosti, které povedou k nutnosti zpracovat další úkoly nad rámec původně dohodnutého rozsahu (tzv. vícepráce). Budu vás o tom předem informovat. Pokud nebudete souhlasit s navýšením ceny o tyto vícepráce, odevzdám vám práci bez nich a mám nárok na odměnu za tuto práci v původně dohodnuté výši.

Platební podmínky

1. Ceny a sazby za moje copywriterské služby najdete na webové stránce https://cilevedomacesta.cz nebo se domluvíme individuálně.

2. Na mé služby vystavuji zálohovou fakturu, až do výše 100 % dohodnuté odměny. Zálohová faktura je splatná do 3 dny od vystavení. Pokud není zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, nemám povinnost začít pracovat na domluvené zakázce.

3. Po uhrazení faktury vám automaticky vystavím daňový doklad. Nejsem plátcem DPH a uvedené ceny za nabízené služby jsou konečné. Daňový doklad vám zašlu v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Závady a reklamace

1. Pokud máte za to, že dodaná služba nebo její část má nějakou vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to  plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že dodaná služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

2. V případě, že chcete uplatnit reklamaci, napište mi na e-mail veronika@cilevedomacesta.cz. Uveďte prosím, které konkrétní služby se vada týká, popis vady, své kontaktní údaje a požadavek na způsob vyřízení. Ozvu se vám co nejdříve s návrhem řešení.

Autorská a osobnostní práva

1. Pokud jste si u mě zaplatili copywriting a předávám vám texty psané na míru, dávám vám tímto možnost výstupy používat bez časového, množstevního a územního omezení. Texty můžete nechat použít i třetí osoby a smíte je upravovat. Nemáte povinnost mě uvádět jako autora.

2. Pokud budete chtít můj text registrovat jako ochrannou známku, prosím, kontaktujte mě. Je k tomu potřeba můj souhlas.

3. Videa, která vytvořím pro vaše potřeby, smíte použít pouze pro vlastní studijní účely.

Reference

1. Reference získávám od mých klientů a mám jejich souhlas se zveřejněním referencí na mých webových stránkách, v portfoliu a na sociálních sítích.

Ochrana osobních údajů

1. Pokud poptáváte moje služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, podnikatelské údaje, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně služby, případně další údaje, které mi sdělíte. Kompletní podmínky ochrany osobních údajů najdete v samostatném dokumentu.

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.
  2. Vezměte, prosím, na vědomí, že obchodní podmínky mohu zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

V Ostravě, 3. 1. 2023